Địa chỉ: Xã Trung Nghĩa, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại di động: 0942412447
Hotline: 02223683863
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Trung Nghĩa

Xã Trung Nghĩa, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh